En Vape eller  elektroniska cigaretten, även kallad e-cig i kort form, är en elektronisk anordning som simulerar den traditionella cigaretten genom att inandas smaksatt ånga (den så kallade” vape”).

Denna anordning är i grunden består av tre delar: patronen som är en typ av kolv i vilken vaping vätskan finns, som kan innehålla nikotin eller inte, sprejflaska som är en komponent som värmer vätskan inuti patronen omvandla den till ånga som sedan inhaleras. Slutligen finns det munstycket från vilket du svapa och batterierna som tillåter driften av den elektroniska cigaretten.

Vad som saknas i detta förfarande illustreras bara som i stället förekommer i traditionell tobaksrök? Förbränning. Och det är just denna process som ligger till grund för den största skillnaden mellan de två typerna av vape cigarett.

Från förbränning av tobak, i själva verket härleda alla de ämnen som är skadliga för kroppen som är den främsta orsaken till lungcancer, men också till andra organ och vävnader och som utgör den första orsaken till risken för hälsan hos rökare.

Denna process, frånvarande i den elektroniska cigaretten och vape som du kan köpa på https://vape.se/, gör den därför mindre skadlig än den klassiska men inte helt säker, varför? Låt oss se mer i detalj vad är fördelarna och nackdelarna med denna produkt och varför, även om det är mindre skadligt än en vanlig cigarett, har den fortfarande en riskmarginal.