När man rankar världens största kanaler ägnas uppmärksamhet åt antalet prenumeranter snarare än innehållets kvalitet. Även om innehållsbaserade rankningar görs får deras sällsynthet innehållsproducenter som vill vara en stor kanal att prenumerera på transaktioner. Det faktum att prenumerationskonceptet kan manipuleras gör att många kvalitetskanaler faller tillbaka på rankningen.

Tips: Hur vi köpte billiga likes & followers online via Snorbilligt.se

Det faktum att nästan alla kanaler köper Youtube likes ökar konkurrensen. Sättet att bli en stor kanal (minst hundra tusen prenumeranter och lägre) är att köpa prenumeranter. YouTube-kommentarer utökar kanaler som överstiger hundra tusen prenumeranter till så snabbt som en miljon prenumeranter.

Om du vill uppnå detta på mindre än tre månader, köp YouTube-views. När du köper, överväga din kanals ämne, status, konkurrenskraft och innehåll. Undvik plattformar som levereras med botkonton. Inte konstigt att ju mer organiskt desto bättre är mottot. Med effekten av inkommande prenumeranter på kanalen kommer kostnaden för att prenumerera att uthärda att löna sig inom några dagar och sätta dig i en mycket lönsam position på lång sikt på https://Snorbilligt.se.