Köp YouTube-prenumeranter för att bli en bra kanal

När man rankar världens största kanaler ägnas uppmärksamhet åt antalet prenumeranter snarare än innehållets kvalitet. Även om innehållsbaserade rankningar görs får deras sällsynthet innehållsproducenter som vill vara en stor kanal att prenumerera på transaktioner. Det faktum att prenumerationskonceptet kan manipuleras gör att många kvalitetskanaler faller tillbaka på rankningen. Tips: Hur vi köpte billiga likes &

Vad är vape och e-cigarett?

En Vape eller  elektroniska cigaretten, även kallad e-cig i kort form, är en elektronisk anordning som simulerar den traditionella cigaretten genom att inandas smaksatt ånga (den så kallade” vape”). Denna anordning är i grunden består av tre delar: patronen som är en typ av kolv i vilken vaping vätskan finns, som kan innehålla nikotin eller